اسامی اعضا

جهت مشاهده اسامی اعضا مشخص شده روی چارت روی سمت ها کلیک نمایید

اسامی اعضا
رئیس هیات مدیره مدیر عامل مدیر انبارها واحد فروش محصولات توکار مدیر واحد کنترل کیفیت مدیر فروش محصولات حرارتی و برودتی مدیر واحد فنی و مهندسی مدیر خدمات پس از فروش مدیر اداری مدیر مالی مدیر آموزش مدیر IT روابط عمومی

رئیس هیات مدیره

آقای صمد رحیم تبریزی

تلفن: 88671161-88850049

فکس: 88777514

مدیر عامل

آقای حمیدرحیم تبریزی

تلفن: 8-55242136

فکس: 55267375

مدیر انبارها

جناب آقای مهران سهیل

تلفن: 8-55242136

فکس: 55244838

واحد فروش محصولات توکار

آقای اوریک

تلفن:55270703

فکس: 55270157

مدیر واحد کنترل کیفیت

آقای مهندس نعیمی

تلفن: 8-55242136

فکس: 55267375

مدیر فروش محصولات حرارتی و برودتی

آقای عجمی

تلفن:55270703

فکس: 55271507

مدیر واحد فنی و مهندسی

آقای مهندس طاهرزاده

تلفن: 8-55242136

فکس: 55244838

مدیر خدمات پس از فروش

آقای مهندس رحمانی

تلفن: 51072

فکس: 51072

مدیر اداری

جناب آقای امینی

تلفن: 8-55242136

فکس: 55267375

مدیر مالی

خانم عسگریان

تلفن: 55270210

فکس: 55270167

مدیر آموزش

آقای اورعی

تلفن: 8-55242136

فکس: 55267375

مدیر IT

 

خانم مهندس هادی زاده

تلفن: 55242136

فکس: 55271507

روابط عمومی

اقای رضا جباری

تلفن: 55270757

فکس: 55270079