خرید لوازم خانگی سینجر از کارت های اعتباری بانک انصار ( حاتم کارت )

خرید لوازم خانگی سینجر از کارت های اعتباری بانک انصار ( حاتم کارت )

طرح خرید لوازم خانگی سینجر از طریق کارت های اعتباری بانک انصار ( حاتم کارت ) پیرو مشارکت شرکت لوازم خانگی سینجر و بانک انصار ، هم اکنون مشتریان گرامی…